Unghundetræning på Retrieverskolen.dk

Velkommen til Retrieverskolen's træningsprogram for unghunde

Denne grundlæggende "K3 træning" skal skabe den vigtige gode og trygge kontakt mellem dig som fører
og din retrieverhvalp/unghund

hvalpetryghed

Princippet med de 3 K'r:
Kærlighed, Kontakt og Konsekvens
__________________________________________________________________________________

Samarbejde og apportering med unghunden

Unghunde og ”familiehunde” fra ca. 4 til 12 mdr.

Det er vigtigt at du giver din retriever træningsoplevelser der passer i de gener, dén er født med
Dvs. ønsket om at please (behage) sin fører, at bringe (retrieve), samt opleve positivt socialt samvær med dig.

Dette træningsforløb indeholder i overskriftform, træning i / af:
1 - Vigtigheden af ikke at begå fejltagelser i din indlæring af hunden
2 - Ro i fbm. ind og ud af bilen/buret
3 - Forskellige kontaktøvelser
4 - Belønning hvornår
5 - Hvad er positivt samarbejde mellem fører og hund
6 - Passage af andre hunde/førere
7 - Gå i line, uden at trække
8 - Anvendelse af de forskellige fløjtesignaler
9 - Sit og bliv
10- Hjemkald
11- Fri ved fod
12- Bære en dummy (dummy = apporteringsgenstand)
13- Aflevere dummy ved "tak"
14- Hente en kastet dummy
15- Intro til nærsøg
16- Intro til forskellige vildarter
17- .......

Herunder uddybet lidt mere:
Når din hvalp er ca. 4 mdr. gammel er det tiden at intensivere og finpudse den meget nære kontakt mellem dig og din retrieverhvalp.
I unghundetræningen fokuserer vi på socialisering og tilpasning til/med andre hunde og mennesker, så din unge hund føler sig tryg ved dig og dens omgivelser.

Selve kurset vil indeholde forskellige kontaktøvelser og du kommer til at arbejde dybdegående med lydighed og brug af fløjten, ved fx. at lære den at "sitte" ved din side, at stoppe, "bliv/stay"(at blive siddende på kortere afstande), hjemkald, vendinger, at gå korrekt i slap line uden at trække og at gå pænt ved din side uden line.

Entydige fløjtesignaler bliver indøvet og efterfølgende brugt i vid udstrækning.

I vil opbygge evnen til markering og apportering på korte afstande, så hunden lærer at samle en dummy spontant op, bære den direkte tilbage til dig og aflevere til din hånd på kommando, uden at stikke af med den, eller smide den på jorden.

Din unghund vil også lære at opsamle (apportere) forskellige vildtarter spontant, nogle gange som en dummy med skind eller fjer (men også koldt optøet vildt kan blive anvendt *)

Der vil blive trænet og fokuseret en del, på den meget vigtige og nødvendige ro under træningen og i din daglige omgang med din hund.

Vi fokuserer gennem træningsforløbet på vigtigheden af, at DU ALTID er positiv i din træning, samt at du bruger de samme ord/kommandoer og fløjtesignaler hver gang, til den samme opgave.
Der vil under dette kursusforløb blive skudt med løst krudt enkelte gange.

Målet med dette kursusforløb er:
at forstærke det positive grundlæggende samarbejde mellem hund og fører og gentage tidl. indlærte forholdsvis lette øvelser, men I vil også at blive introduceret til nye og lidt mere udfordrende øvelser og opgaver.

Således at: din retriever er rolig, glad, holder kontakt til dig, kan gå fri ved fod, bliver siddende på kort afstand, vil komme på hjemkald, apportere enkeltmarkeringer på kommando og aflevere pænt til hånd.

Du vil udbygge din retrievers naturlige evner som en dejlig, glad og hengiven familiehund, men også begynde at fokusere på de evner og behov den er født med.

For at få succes med retrievertræningen er det vigtigt, at du anvender den fornødne tid - hjemme, mellem lektionerne, til at træne tidligere indlærte øvelser !

(* koldt vildt: er tidligere aflivet vildt, der har været frosset ned og så optøet til formålet: and, fasan, due, kanin etc.)

OBS:
Husk at du selv har ansvaret for, at din hund er forsikret med lovpligtig/udvidet hundeforsikring.
Du bærer ansvaret for evt. skader du eller din hund måtte forårsage på anden person eller dennes hund/ejendom.
Du deltager i træningen på eget ansvar.

Ved at klikke på logoet herunder, kan du se 30-40 forskelige video af vores træningssceancer:

videogalleri retrieverskolen

Klik dig ind på YouTube >> HER <<