Dirgeringskursus 1. og 2. på Retrieverskolen.dk

Velkommen til Retrieverskolen's dirigeringskurser
Dirigeringskursus 1. og 2.

Kurserne fokuserer på din retrivers evne til via positivt samarbejde, at blive dirigeret af dig

dirigering af retrievere

Markprøve - Dirigeringskursus 1. (begynder)

Markprøve - Dirigeringskursus 2. (øvede/åben kl)

Niveau: Godt på vej i Begynder klasse

Grundlæggende dirigeringskursus til markprøve eller jagt

Indeholder i overskriftform, træning af:
1 - Alm lydighed, herunder hjemkald, "sit" og "bliv"
2 - Entydige fløjtesignaler
3 - Fri ved fod op til ca. 20 meter.
4 - Ro på post
5 - Belønning og Positivt samarbejde mellem fører og hund
6 - Nærsøg i lille afgrænset område
7 - Stopfløjt afstande op til ca. 20m
8 - Opbygning af dirigering: ligeud som tilbagesending op til 30 m.
9 - Opbygning af højre og venstre dirigering, afstande op til 20 m.
10- Dirigering/tilbagesending over lille terrænskift afst. op til 30 m.
11- Stopfløjt på kort afstand med højre el. venstre dirigering

 

 

 

 

 

 

 

Niveau: Godt på vej i Åben klasse

Videregående dirigeringskursus til markprøve eller jagt, for øvede retrievere over ca. 15 mdr

Indeholder i overskriftform, træning af:
1 - Vedligeholdelse af alm lydighed, fx: hjemkald, "sit" og "bliv"
2 - Vedligeholdelse af Fri ved fod
3 - Vedligeholdelse af Ro på post
4 - Vedligeholdelse af entydige dirigerings -og fløjtesignaler
5 - Belønning og Positivt samarbejde mellem fører og hund
6 - Mange lige linier
7 - Stopfløjt afstande op til ca. 50m
8 - Stopfløjt på længere afstande med højre el. venstre dirigering
9 - Nærsøg i fbm. dirigering ud til lille afgrænset område
10 - Videreudbygning af dirigering/tilbagesending ud til 60-100 m.
11- Videreudbygning af h./v. dirigering.
12- Dirigering/tilbagesending over flere el. større terrænskift.

Herunder lidt mere uddybet:

På dette Grundlæggende Dirigeringskursus vil vi på et tidligt tidspunkt i dit/jeres træningsforløb træne/opbygge det vigtige positive samarbejde og dirigeringslydighed, ud fra devisen: jo yngre hunden er, jo nemmere har den ved at lære - og især, når det bliver gjort til en positiv oplevelse for den.

Efter gennemført Basiskursus 2.: "Samarbejde og apportering” eller ”Apporteringskurset for begynder” eller hvis din hund har tilsvarende niveau - kan du deltage på dette Grundlæggende Dirigeringskursus.

”Sit” og/eller ”stop” og andre fløjtesignaler fx hjemkald, har du formentlig lært at anvende i forskellige sammenhænge på tidligere kursusforløb. Dette skal nu bruges meget mere i praksis i dirigeringsarbejdet.

Succes i den grundlæggende dirigeringstræning bygger på din forståelse for opgaven, ubetinget positivt samarbejde og lydighed, dvs. din hund skal trænes til at reagere positivt på/lystre dine stopfløjt og anvisninger hver gang, på afstande op til 20-30m.

Du får værktøjerne til og bliver trænet i helt grundlæggende dirigering: fx. ligeud, stopfløjt, højre/venstre begreberne, back/ud dirigering og de forskellige hånd/arm og fløjtesignaler, samt dit kropssprog bliver gennemgået og øvet.

For at du (og de andre deltagere på holdet), kan få et succesfuldt udbytte af træningen på dette niveau forventes, at din retriever:
- kan deltage størstedelen af en træningssession, fri ved fod (u. line)
- lystrer hjempald
- spontant vil opsamle apporteringsgenstande og komme direkte tilbage for at aflevere
- at du kender grundbegreberne i retrievertræning
- at du vil træne/føre din retriever på en positiv, samt stille og rolig måde
- at du investerer tid derhjemme, mellem lektionerne - til at træne tidligere indlærte øvelser.

Der vil indgå træning af lige linier, som bygges op til afstande på
ca. 30 m. Efter dette går vi over til igen på kortere afstande at indbygge stop og højre/venstre dirigering eller back/ud.

Der anvendes "huskere" i træningen, dvs. dummyer der bliver udlagt (evt. kastet) mens din retriever ser det, hvorefter du/vi bevæger os gennem terrænet og din hund bliver dirigeret tilbage i lige linier til de tidligere udlagte dummyer. Dette styrker hundens hukommelse og selvtillid, samt samarbejdet med fører.

I slutningen forsøger vi at udfordre hundene lidt med forcering/ passage af et eller flere mindre naturlige terrænskift i de samme øvelser.

Træningen er baseret på, at kun én hund arbejder ad gangen, mens de resterende førere fokuserer på at holde ro og god kontakt med sin hund og lære af de andre.

Der bliver trænet bla. med tennisbolde og dummyer af forskellig art.
Der kan forekomme træning i flere forskellige terræner.

Målet med dette kursusforløb er:
at finpudse jeres positive samarbejdsmetoder og træne dig og din retriever i sikkerheden i tidl. indlærte øvelser, samtidig med at der bliver introduceret nye og lidt mere udfordrende opgaver med specielt fokus på dirigering af hunden

Slutmålet er at din retriever er dirigerbar ud til ca. 20-50 m afstand.
At du vha. dirigering, selv kan ”gribe ind” i en mark- eller jagtprøvesituation - hvor en markering bliver overset eller ikke lige udvikler sig optimalt, eller måske på en anden opgave, hvor du får fortalt, at der ligger en ”fugl” ude ved et bestemt træ i den retning, som skytten gerne vil have hentet hjem på en sikker måde.

Herunder lidt mere uddybet:

Har du/I gennemført det Grundlæggende Dirigeringskursus (begynder), eller er et tilsvarende niveau - kan du fortsætte på dette Videregående Dirigeringskursus (for de lidt mere øvede).

Kurset er som udgangspunkt meget jagt- og markprøverelateret, men også et kursus, der i meget høj grad fokuserer på at udbygge din og din retrievers gode samarbejde på en positiv måde.

For at du (og de andre deltagere på holdet), kan få et succesfuldt udbytte af træningen på dette niveau forventes, at din retriever:
- kan deltage en hel træningssession, fri ved fod (uden line)
- den forstår områdefløjt/nærsøg
- den lystrer på stopfløjt og hjemkald
- den spontant vil opsamle apporteringsgenstande og komme direkte tilbage for at aflevere
- at du kender grundbegreberne i dirigering
- at du vil træne/føre din retriever på en positiv, samt stille og rolig måde
- at du investerer tid derhjemme, mellem lektionerne - til at træne tidligere indlærte øvelser.

”Stop” og andre fløjtesignaler har du lært at anvende i forskellige sammenhænge på tidligere kursusforløb. Dette skal nu bruges meget mere i praksis.
Der bliver repeteret/finpudset nogle af de grundlæggende dirigeringsbegreber, bl.a. de forskellige hånd/arm og fløjtesignaler samt kropssprog bliver gennemgået og finjusteret.

I træningen indgår mange lige linier, som udbygges til længere og længere afstande, Derefter indbygges også stop og højre/venstre dirigering eller back/ud.

I træningen anvendes meget "huskere" dvs. dummyer der bliver udlagt (evt. kastet) mens din retriever ser det, hvorefter vi bevæger os rundt i terrænet og din hund bliver sendt tilbage (dirigeret) til de tidligere udlagte dummyer, fra nye positioner.

Herefter  begynder vi at udfordre hundene lidt mere med forcering/ passage af et eller flere naturlige terrænskift i samme øvelser.
Krat, skrub, bakker, sø, eng - og skovområder indgår i vidt omfang.

Distraktioner under dirigeringer indbygges langsomt i øvelserne.

Succes i dirigeringstræningen bygger på ubetinget Positiv omgang med hunden, samt Positivt samarbejde mellem jer og deraf lydighed, dvs. din hund skal trænes til at reagere/lystre dine stopfløjt og anvisninger hver gang - også ude på de længere afstande og være glad for jeres positive samarbejde.

Træningen er baseret på, at der typisk kun er en hund der arbejder ad gangen, mens resten af holdet fokuserer på kontakt og have ro på sin hund.
Senere i forløbet kan det evt. forekomme, at 2 hunde arbejder samtidigt, men i hver sin retning på forskellige opgaver.

Der bliver trænet med tennisbolde og dummyer af forskellig art. Der kan forekomme træning i flere forskellige terræner.

Målet med dette kursusforløb er:
at finpudse jeres positive samarbejdsmetoder og træne sikkerheden i tidl. indlærte dirigeringsøvelser, samtidig med - at der bliver introduceret nye, samt mere og mere udfordrende opgaver.

Slutmålet er at din retriever er dirigerbar ud til ca. 60-100 m afstand, og dermed kan bestå en jagt el. markprøve på mellemhøjt niveau.

OBS: Husk at du selv har ansvaret for, at din hund er forsikret med lovpligtig/udvidet hundeforsikring.
Du bærer ansvaret for evt. skader du eller din hund måtte forårsage på anden person eller dennes hund/ejendom.
Du deltager i træningen på eget ansvar.

videogalleri retrieverskolen

Klik dig ind på YouTube >> HER <<